شماره تماس: 24827-021

شرکت نرم افزاری فروردین

انبار

 
آیا امکان درج کد اشخاص در سند حسابداری صادره از طریق رسید انبار وجود دارد؟

برای درج کد اشخاص در سند حسابداری لازم است در قسمت {انبار← تعاریف← ماهیت‌های رسید و حواله} گزینه "در سند حسابداری کد تفصیلی اشخاص درج شود" را فعال نمایید.

 
آیا امکانی در برنامه وجود دارد که از صحت ورود اطلاعات در رسیدها و حواله‌ها در دو سیستم متفاوت اطمینان حاصل نماید؟

امتحان کردم با ثبت / ویرایش درج می‌شود ولی نمی‌دونم که بر چه اساس می‌ندازه شماره کنترلی رابرای این کار می‌توان از کد کنترلی در رسیدها و حواله‌ها استفاده نمود. کد کنترلی به‌گونه‌ای است که پس از ثبت هر یک از رسیدها/حواله‌ها با توجه به محتویات آنها یک کد کنترلی به هر یک از رسیدها اختصاص می‌یابد. رسیدها با محتویات یکسان دارای کد کنترلی یکسان می‌باشند. با استفاده از این کد می‌توان از صحت ورود اطلاعات در رسیدها با محتویات یکسان در دو سیستم متفاوت اطمینان حاصل نمود.

 
آیا می‌توان از حواله/رسید کپی تهیه نمود و آن را پس از اعمال تغییرات به عنوان یک رسید یا حوالة جدید ثبت کرد؟

برای انجام اینکار ابتدا باید بر روی سربرگ حواله/رسید مزبور راست کلیک کرد و گزینة "کپی حواله/رسید و ایجاد حوالة/رسید جدید" را انتخاب نمود. با این کار یک کپی از آن ایجاد شده و پس از اعمال تغییرات بر روی آن می‌توان آن را ثبت نمود.

 
ایجاد فاکتور خرید از رسید صادر شده چگونه انجام می‌شود؟

برای این منظور بر روی رسید مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه ایجاد فاکتور خرید بر حسب محتوای رسید را انتخاب و در ادامه به تکمیل نمودن فاکتور خرید نیز اقدام نمایید.

 
با انتخاب سیستم رسید خطای "ماهیت جهت رسید وارد نشده است" مشاهده می‌شود؟

این خطا به این علت می‌باشد که در این دیتابیس هیچ ماهیتی در قسمت {انبار← تعاریف← ماهیت‌های رسیدها و حواله‌ها} تعریف نشده است. بنابراین نسبت به تعریف ماهیت اقدام نمایید.  

 
با انتخاب ماهیت مورد نظر برای رسید انبارم خطای کد ماهیت وارد شده باید آخرین سطح تعریف شده در درختواره باشد مشاهده می‌شود. برای رفع این منظور چه کار باید انجام دهم؟

برای رفع این مشکل باید گزینۀ "ماهیت وارده و صادره فقط در آخرین سطح تعریف شده قابل انتخاب و گزینش باشند" را از قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان انبار} غیر فعال نمایید و یا از میان ماهیت‌های تعریف شده، ماهیتی را انتخاب نمایید که در آخرین سطح تعریف شده است.  

 
با اینکه گزینۀ محاسبه فی و مبلغ حواله‌های انبار همزمان با ثبت حواله بدون نیاز به قطعی‌سازی ریالی انجام شود انتخاب شده است اما برخی از حواله‌های موجود مبلغ‌دار نشده است. علت چیست؟

دکمۀ "محاسبه مجدد فی حواله‌های غیر قطعی ریالی" در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان انبار← برگه‌دان گزینه‌ها} را انتخاب نمایید.

 
با توجه به اینکه چندین انبار در اختیار شرکت ما می‌باشد، می‌خواهم برای برخی از انبارهایم یکسری شماره فاکتور مسلسل و برای دیگر انبارها شماره مسلسل دیگری صادر نمایم. چه کار باید انجام دهم؟

در قسمت {انبار← تعاریف← تعریف مشخصات انبارها} برای انبارهایی که قرار است به صورت مسلسل ادامه یابند، یک شماره در قسمت گروه فاکتور و جهت دیگر انبارها شماره گروه فاکتور دیگری مشخص شود.

 
با ثبت رسید انبار مورد نظر پیام "تاریخ رسید کمتر از تاریخ آخرین سند ثبت شده بوده و باید در محل .... رسید قبل درج شود، ادامه عملیات" مشاهده می‌شود آیا این امکان وجود دارد که این پیام مشاهده نشود؟

برای این کار باید در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان انبار} گزینۀ "در زمان درج رسید انبار در محدوده اسناد در مرحله تنظیم پیام هشدار داده نشود" تیک‌دار شود.

 
با صدور حواله، خطای "حواله انبارِ صادر شده در محدودۀ تاریخی جهت آغاز و پایان سال مالی نیست" مشاهده می‌شود. علت چیست؟

به این دلیل می‌باشد که سال مالی سیستم با تاریخ سیستم یکی نبوده و باید سال مالی، هم سال با تاریخ جاری سیستم ایجاد شده و با آن سال مالی کار شود.

 
با کنترل خطا در قطعی‌سازی انبارها خطای کدینگ مشاهده می‌شود. چگونه می‌توان انبارها را قطعی نمود بدون اینکه کدینگ حسابداریِ آن کنترل شود (چون نمی‌خواهم برای آن سند حسابداری صادر شود)؟

برای این منظور باید از قسمت {انبار← قطعی‌سازی اطلاعات انبار} گزینه‌های کنترل کدهای حسابداری رسید و کنترل کدهای حسابداری حواله را انتخاب نموده و سپس نسبت به قطعی‌سازی اطلاعات انبار اقدام نمایید.

 
برای انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر چگونه عمل می‌نماییم؟

ابتدا یک حواله به منظور ثبت کالاهای صادره از انبار مبدأ ایجاد ‌نمایید. حال انبار مقصد را در قسمت انتقال و جابجایی بین دو انبار مشخص و در انتها ماهیت مربوط به انتقال و جابجایی بین دو انبار را مشخص نمایید.

 
برای ایجاد رسید موجودی اولیه در سال مالی جدید چگونه اقدام می‌شود؟

از قسمت {انبار← عملیات تکمیلی} رسید موجودی اولیه را انتخاب نموده سپس ماهیت رسید موجودی اولیه را انتخاب نمایید. در ادامه به عنوان طرف حساب، کدی با عنوان "موقت و متفرقه" در حساب‌های تفصیلی تعریف نموده و در این قسمت از آن استفاده نمایید. سپس "نقل موجودی از سال مالی" را سال گذشته انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که باید به تعداد انبارهای موجود این عملیات تکرار شود.

 
برای تغییر روش قیمت‌گذاری در اواسط سال مالی باید چه کاری انجام دهم؟

در صورتی که انبار مورد نظر را قطعی نموده‌اید باید ابتدا آن را غیر قطعی نموده سپس روش قیمت‌گذاری را تغییر دهید. البته توجه داشته باشید که با تغییر روش قیمت‌گذاری، محاسبات از آن به بعد تغییر می‌کند و مبالغ قبل از آن به روش قبلی قیمت‌گذاری شده و پیشنهاد می‌شود که در اواسط سال مالی این کار انجام نشود.

 
برای تغییر یا حذف گروه‌های کالا و مواد و خدمات چگونه اقدام می‌شود؟

در پنجرۀ گروه کالا و مواد و خدمات با انتخاب گروه مورد نظر و کلیک بر روی دکمۀ "ویرایش ..." نسبت به ویرایش گروه اقدام نمایید. ولیکن برای حذفِ گروه در صورت استفاده از گروه مورد نظر در تعاریف مشخصات کالا و مواد و خدمات و ایجاد رسید/حواله با آن کالا مجاز به حذف آن نخواهید بود و برای حذف ابتدا باید رسید/حواله هایی که با کالای مورد نظر ثبت شده‌اند را حذف نموده سپس کالای گفته شده را از مشخصات کالا و مواد و خدمات حذف نمایید تا مجاز به حذف گروه باشید.

 
اگر کد کالا در گذشته در قسمت مشخصات کالا، مواد و خدمات 1.2.3 بود اما الان همان کد به کد 1.2.0003 تغییر یافته، علت چیست؟

در منوی {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان انبار} و از لیست کشویی مربوط به "طول سطح آخر کد کالا در کدینگ انبار" عدد 4 را انتخاب کرده‌اید. با این کار شمارۀ کد فرعی به صورت 4 رقمی نمایش داده می‌باشد.

 
برای مشاهدۀ اولین و آخرین فاکتور و پیش‌فاکتور هر انبار چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور باید پنجرۀ فاکتور/ پیش­ فاکتور را باز نموده و در قسمتی که انبار فاکتور را مشخص می‌نماییم فلش‌هایی وجود دارد که با انتخاب آن‌ها می­توان به اولین و آخرین فاکتور و پیش‌فاکتورِ هر انبار دسترسی داشت. البته در صورتی که برای انبار مورد نظر فاکتور و پیش‌فاکتور وجود داشته باشد.  

 
برای مشخص کردن شمارۀ اولین رسید و حواله جهت هر یک از انبارها باید چگونه اقدام نمایم؟

از قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان انبار←برگه‌دان جداول} شماره اولین رسید و شماره اولین حواله را برای هر یک از انبارها وارد نموده  نسبت به ثبت آن اقدام نمایید.

 
جهت استفاده از سیستم انبار برای ثبت خرید اموال و دارایی‌های ثابت چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور باید ابتدا کالاهای مورد نظر(دارایی‌ها) در قسمت {انبار← تعاریف← مشخصات کالا و مواد و خدمات} تعریف شده باشد. در ادامه باید در پنجره مشخصات دارایی‌های ثابت، آیتم "کد کالا در انبار" از کالاهای تعریف شدۀ مذکور مشخص شود.

 
جهت انتقال اطلاعات بین دو انبار چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور ابتدا باید حواله انبار را ایجاد و اطلاعات لازمه را تکمیل نمایید. سپس در برگه‌دان "اطلاعات انتقال و جابجایی بین دو انبار"، آیتم "ماهیت رسید" را که از قبل در قسمت {انبار← تعاریف← ماهیت‌های رسیدها و حواله‌ها} تعریف شده است، انتخاب نمایید. همچنین باید انبار مقصد نیز در برگه‌دان مذکور مشخص گردد.

  تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت نرم افزار فروردین می باشد.

 
LiveZilla Live Help