شماره تماس: 24827-021

شرکت نرم افزاری فروردین

تولید

 
آیا می‌توان برای کالای نیمه ساخته نیز فرمولاسیونِ تولید تعریف نمود؟

بله، در قسمت {تولید← تعاریف و پیش‌فرضیات تولید← ثبت فرمولاسیون تولید محصولات} نوع محصول را از نوع "کالای نیمه ساخته" انتخاب کرده و سپس فرمول مورد نظر را تعریف نمایید.

 
آیا می‌توان برای یک محصول، حواله را بابت هر انبار صادر نمود؟

بله، در قسمت {تولید← صدور حواله تأمین مواد برنامه تولید} با صدور حواله جهت کالای مورد نظر، تمامی مواد اولیۀ به کار رفته در محصول که متعلق به یک انبار می‌باشند را در یک حواله و به ازای دیگر انبارها، چندین حواله صادر می‌شود.

 
برای استفاده از واحد ضایعات در فرمولاسیون تولید محصولات چگونه اقدام می‌شود؟

برای این کار باید در جدول مواد اولیه، "کالای ضایعات" را که از قبل در قسمت {انبار← تعاریف← مشخصات کالا و مواد و خدمات} تعریف شده است، انتخاب نمایید. با انتخاب کالای مورد نظر، واحد تعریف شده برای آن به عنوان واحد کالای ضایعاتی در نظر گرفته می‌شود.

 
برای تعیین نمودن واحد مصرف در فرمولاسیون تولید محصولات چگونه اقدام می‌شود؟

برای این کار باید در جدول پنجرۀ جاری و در قسمت مواد اولیه کالای مورد نظر انتخاب شود که با انتخاب کالا واحد تعریف شده جهت آن کالا که در قسمت {انبار← تعاریف← مشخصات کالا و مواد و خدمات} تعیین شده است، مشاهده خواهد شد.

 
به منظور مشخص نمودن "فی ماندۀ انبار" و "فی آخرین وارده" در فرمولاسیون تولید محصولات چه اقداماتی باید انجام شود؟

برای این منظور باید انبارهای مورد نظر قطعی تعدادی-ریالی شوند. برای این کار از قسمت {انبار← قطعی‌سازی اطلاعات انبار} انبار مورد نظر را قطعی نموده و در پایان در پنجرۀ فرمولاسیون تولیدِ محصولات، دکمۀ "محاسبه مقادیر" انتخاب شود تا تغییرات انجام شده اعمال شوند. 

 
چگونه می‌توان برای یک محصول چندین فرمول تولید تعریف نمود؟

باید در قسمت {تولید← تعاریف و پیش‌فرضیات تولید← ثبت فرمولاسیون تولید محصولات} مشخصات محصول را یک محصول در نظر گرفته و مواد اولیۀ متفاوتی برای محصول مذکور تعریف نمود. البته باید توجه داشته باشید که تنها می‌توان یکی از فرمول‌های تعریف شده برای کالای مورد نظر را فعال نمود که برای این کار بر روی فرمول مورد نظر رفته سپس دکمۀ "فعال‌سازی فرمول" را انتخاب نمایید.

  تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت نرم افزار فروردین می باشد.

 
LiveZilla Live Help