شماره تماس: 24827-021

شرکت نرم افزاری فروردین

حقوق و دستمزد

 
آیا این امکان وجود دارد که از ماندۀ مرخصی پرسنل تنها 9 روز را بازخرید نموده و در صورت داشتن مرخصی بیشتر آن ها را در نظر نگیرد؟

برای این کار باید از قسمت {حقوق و دستمزد← گزارش← بازخرید سنوات خدمت و مرخصی کارکنان} جهت گزینۀ "حداکثر مرخصی قابل بازخرید" عددی(در اینجا عدد 9) را مشخص نمایید.

 
در سیستم حقوق و دستمزد، اسناد برحسب تفصیلی صادر نمی‌شود. علت چیست؟

برای این کار باید جهت کارمندان مورد نظر در قسمت {حقوق و دستمزد←مشخصات کارکنان}،کد تفصیلی که از قبل در قسمت {تعاریف←حساب‌های تفصیلی} تعریف شده است، مشخص گردد.

 
آیا می‌توان مواردی همچون حق سرایداری که در حکم کارگزینی می‌باشد را به آیتم دلخواه دیگر مثل رفاهی یا حق مشاوره و ... تبدیل کرد و از آن استفاده نمود؟

این تغییرات را می‌توان در ردیف شرح در قسمت {حقوق و دستمزد←تعاریف← تعاریف پایه و ضرایب←پیش‌فرضیات} ایجاد نمود.

 
ایجاد احکام در سال مالی جدید به چه صورت می‌باشد؟

با ایجاد سال مالی جدید به قسمت احکام رفته و راست کلیک نمایید سپس گزینۀ ایجاد احکام سال .... را انتخاب نمایید.

 
با اجرای عملکرد و وارد نمودن مأموریت روزانه، عددی محاسبه نمی‌شود؟

به این دلیل که در قسمت {حقوق و دستمزد← تعاریف← اطلاعات پایه و ضرایب← برگه‌دان تعاریف پایه} جهت آیتم "ضریب محاسبه مأموریت روزانه" عددی مشخص نشده است.

 
با اجرای عملکرد، حق بیمه در عملکرد مشاهده نمی‌شود؟

به این دلیل که در قسمت {حقوق و دستمزد← تعاریف← اطلاعات پایه و ضرایب← برگه‌دان تعاریف پایه} آیتم‌های "حداکثر و حداقل حق بیمه در 30 روز" مشخص نشده‌اند. همچنین در برگه‌دان پیش‌فرضیات ستون مشمول بیمه جهت آیتم‌های مورد نظر که شامل حق بیمه می‌باشند انتخاب شوند.

 
با انتخاب دیسکت بیمه خطای "کد شغل وارد نشده یا صحیح نیست" ظاهر می‌شود. چه کار باید انجام داد؟

در قسمت {حقوق و دستمزد← تعاریف← نمودار سازمانی مشاغل} کد شغل در دیسکت بیمه تعریف شده باشد.

 
با انتخاب دیسکت دارایی خطای general sql error مشاهده می‌شود؟

برای بر طرف نمودن این مشکل باید تهیه دیسکت بر روی سرور انجام پذیرد.

 
با انتقال سند حسابداری در حقوق و دستمزد خطای "کد مذکور جهت سطح شناور دو قابل انتخاب نیست"، مشاهده می شود؟

به این دلیل می باشد که در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان حسابداری} گره س‌ش2 مشخص شده است. با پاک نمودن آن مشکل برطرف خواهد شد.

 
با انجام عملکرد ماه برای کارمندان شرکت خطای "برای کد پرسنل .... حکم معتبر وجود ندارد" مشاهده می‌شود؟

به دلیل وجود نداشتن حکم، باید برای شخص مورد نظر حکمی از قسمت {حقوق و دستمزد← احکام کارگزینی} تعریف گردد. همچنین ممکن است تاریخ حکم برای کارمند مورد نظر پس از تاریخ اجرای عملکرد ماه باشد.

 
با ایجاد سال مالی جدید سرفصل‌های حقوق و دستمزد به سال مالی جدید انتقال نیافته است. علت چیست؟

برای این منظور باید بر روی سرور از بانک اطلاعاتی مورد نظر پشتیبان تهیه گردد و سپس بازیابی پشتیبان  انجام شود.

 
با اینکه تسویه حساب پرسنل مورد نظرم را اعلام نموده‌ام اما وقتی می‌خواهم گزارش بازخرید پرسنل را تهیه کنم گزارش خالی نمایش داده می‌شود؟

از قسمت {حقوق و دستمزد← گزارش←بازخرید سنوات خدمت و مرخصی کارکنان} به جای گزینۀ "پرسنل حین خدمت" ، گزینۀ "پرسنل تسویه حساب شده" را انتخاب و نسبت به تهیه گزارش اقدام نمایید.

 
با اینکه تفصیلی مورد نظر در قسمت حساب‌های تفصیلی تعریف شده است ولیکن در پنجرۀ مشخصات کارکنان، تفصیلی مذکور وجود ندارد؟

چون جهت تفصیلی مورد نظر گزینۀ "در سیستم حقوق کاربرد دارد"در قسمت {تعاریف←گروه‌بندی حساب‌های تفصیلی} تیک‌دار نشده است.

 
با توجه به اینکه برای محاسبه اضافه کاری، ضریب اضافه کاری و ساعات آن را مشخص نموده‌ام اما هنوز اضافه کاری محاسبه نمی‌شود؟

در قسمت { حقوق و دستمزد← تعاریف← اطلاعات پایه و ضرایب← برگه‌دان پیش‌فرضیات} برای آیتم مورد نظر (اضافه‌کاری) تیک مشمول نرخ یک ساعت کاری زده شود. همچنین در پنجرۀ مذکور و در برگه‌دان تعاریف پایه باید گزینۀ "حداقل دستمزد روزانه" مشخص شده باشد.

 
با توجه به اینکه در قسمت مشخصات کارکنان، وضعیت اشتغال را تسویه و تاریخ ترک کار شخص را ثبت نموده‌ام و همچنین در حکم شخص مذکور تاریخ خاتمۀ قرارداد را وارد کردم، اما در گزارش صورت پرداخت کارکنان نام شخص مورد نظر هنوز در لیست بیمه آورده شده است؟

به دلیل اینکه ابتدا عملکرد ماه اجرا، سپس ترک کار شخص مورد نظر ثبت شده است. برای حل این مشکل ابتدا باید عملکرد ماه مورد نظر جهت شخص مذکور غیر قطعی و سپس حذف شود و  عملکرد ماه دوباره محاسبه گردد.

 
با کپی حکم کارگزینی و ایجاد حکم برای سال مالی جدید، آیتم‌های حق اولاد،.... در حکم جدید لحاظ نمی‌شوند، علت چیست؟

برای هر سال مالی در قسمت {حقوق دستمزد← تعاریف}، اطلاعات پایه و ضرایب باید مجدداً تعریف شوند.

 
برای اعمال نمودن کسر کارکرد جهت پرسنل مورد نظر چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور باید ابتدا ضریب کسر کارکرد را در قسمت {حقوق و دستمزد← تعاریف¬ اطلاعات پایه و ضرایب← برگه‌دان مشخص نموده و سپس در قسمت عملکرد ماهانه کارکنان، کسر کارکرد جهت شخص ورد نظر را وارد نموده و نسبت به اجرای عملکرد ماهانه کارکنان اقدام نمایید.

 
برای اینکه برای هر محل خدمت سرفصل‌های جدا تعریف نماییم چه کار باید انجام دهم؟

جهت هر محل خدمت در قسمت {حقوق و دستمزد← تعاریف← محل‌‌های خدمت} گزینۀ تعریف سرفصل‌های حسابداری این محل خدمت انتخاب و سرفصل‌های مورد نظر تعریف شود.

 
برای اینکه نصف عیدی کارکنان را در ماه دی پرداخت کنم باید چه کاری انجام بدهم؟

در قسمت {حقوق و دستمزد← تعاریف← اطلاعات پایه و ضرایب← برگه‌دان تعاریف پایه} جهت گزینۀ "پرداخت علی‌الحساب عیدی در ماه" عدد 10 (دی ماه) و درصد پرداختی علی‌الحساب عیدی را50 در نظر بگیرید.  

 
برای تهیه گزارشی که مالیات آن‌ها از درآمد مشمول کسر نگردد چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور از گزارش صورت وضعیت پرداخت مالیات کارکنان استفاده نموده و گزینه کسر معافیت از درآمد مشمول مالیات را انتخاب نمایید. کسر 7/2 ....

  تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت نرم افزار فروردین می باشد.

 
LiveZilla Live Help