شماره تماس: 24827-021

شرکت نرم افزاری فروردین

خزانه داری

 
آیا در سیستم این امکان وجود دارد که جهت سند تنخواه‌گردان، چند دریافت‌کننده مشخص نمود؟

برای این منظور سند پرداخت را باز نموده و گزینۀ "سند تنخواه‌گردان" را انتخاب نمایید. سپس نام تنخواه را مشخص نموده و می‌توانید جهت هر ردیف از سند یک دریافت‌کننده مشخص نمایید.

 
آیا می‌توان چند چک را به طور همزمان در قسمت پیگیری اسناد دریافتنی، واگذار به بانک، وصول و ... نمود؟

همزمان با پایین نگه‌داشتن کلید Ctrl و انتخاب چک‌ها توسط موشواره می‌توان وضعیت جدید را جهت چک‌های انتخاب شده مشخص نمود.

 
با اینکه واگذار به بانک می‌کنم ولی سند حسابداری آن ایجاد نشده است. علت چیست؟

به این دلیل که کدینگ اسناد در جریان وصول جهت بانک مورد نظر در قسمت {دریافت/ پرداخت← تعاریف← صندوق و بانک} تعریف نشده است.

 
برای ابطال شمارۀ چک صادر شده چه کاری باید انجام شود؟

در قسمت {دریافت/ پرداخت← تعاریف← صندوق و بانک} بانک مرتبط با دسته چک مورد نظر را انتخاب سپس گزینۀ "دسته چک‌های بانک" را انتخاب نمایید. در ادامه شماره چک مورد نظر را انتخاب و وضعیت آن را بر روی ابطالی قرار داده و ثبت نمایید.

 
برای ارسال لیست چک‌های مربوط به یک بانک اطلاعاتی به اکسل و مرتب نمودن آن، چگونه اقدام می‌شود؟

برای این کار باید از قسمت {دریافت/پرداخت← پیگیری اسناد دریافتنی} چک و بانک مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه "مشاهده اقلام" را کلیک نمایید. سپس دکمۀ ارسال به اکسل را از نوار ابزار انتخاب نمایید. البته می‌توان برای مرتب نمودن آن قبل از ارسال به اکسل باید بر روی ستونی که می‌خواهید مرتب نمایید کلیک نموده و بر روی مثلث پدیدار شده کلیک نمایید.

 
برای اعلامیه واگذار به بانک چه کار باید انجام دهیم؟

از قسمت {دریافت/پرداخت← پیگیری اسناد دریافتنی} اقدام به مشاهدۀ اقلام نمایید. سپس بر روی جدول اقلام راست کلیک نموده و گزینۀ "فرم اعلامیه واگذار به بانک" را انتخاب نمایید.

 
برای انتقال تمامی چک‌های یک صندوق به صندوق دیگر چه کارهایی انجام می‌شود؟

ابتدا در قسمت {دریافت/پرداخت← پیگیری اسناد دریافتنی} گزینۀ دریافت را فعال و مشاهدۀ اقلام را بفشارید. سپس چک‌های مورد نظر را انتخاب و گزینۀ "انتقال به صندوق" را از پایین و سمت راست پنجره فعال نمایید. در پایان با مشخص نمودن صندوق مقصد، وضعیت جدید را ثبت نمایید.

 
برای درج سند حسابداریِ تنخواه‌گردان چگونه اقدام می‌شود؟

برای این کار سند پرداخت را باز نموده و گزینۀ سند تنخواه‌گردان را انتخاب نمایید و سند پرداخت خود را تکمیل نمایید.

 
برای درج شماره تنخواه به صورت خودکار چگونه باید اقدام شود؟

برای این منظور در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان دریافت/ پرداخت} گزینۀ "ایجاد سریال خودکار برای اسناد تنخواه‌گردان در زمان ثبت سند اسناد مذکور از طریق سند پرداخت" را تیک‌دار نمایید. با انجام این کار با ثبت سند تنخواه‌گردان، شمارۀ تنخواه به صورت خودکار و متوالی مشخص خواهد شد.

 
برای مثال با ثبت سند دریافت در سال مالی 92 خطای "سند در محدوده سال مالی 92 نمی‌باشد" مشاهده می‌شود. علت چیست؟

به این دلیل است که با وارد شدن به سال جدید و عدم ایجاد سال مالی جدید، تاریخ برنامه به تاریخ سیستم بوده و سال مالی انتخاب شده مربوط به سال مالی قبلی می‌باشد. بنابراین باید سال مالی جدید را ایجاد نموده و نسبت به سند پرداخت در سال مالی جدید اقدام نمایید.

 
تاریخ دریافت و پرداخت در محدودۀ سال مالی نمی‌باشد؟

این به علت انتخاب تاریخی غیر از سال مالی فعلی یا سال مالی انتخاب شده می‌باشد.

 
ثبت سند دریافتی که دو پرداخت‌کننده دارد به چه صورت می‌باشد؟

سیستم به گونه‌ای می‌باشد که تنها می‌توان یک پرداخت‌کننده را برای سند دریافت مشخص نمود البته میتوان نام خاص پرداخت‌کننده را در مکان مشخص شده برای آن درج نمود.

 
جهت برگشت قطعی برای چک مورد نظر چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور از مسیر {دریافت/ پرداخت← پیگیری اسناد دریافتنی} و در قسمت "پیگیری اسناد در وضعیت"، آیتم "واگذار به بانک" را انتخاب نموده سپس دکمۀ "مشاهده اقلام" را کلیک نمایید. در ادامه وضعیتِ جدید چک مورد نظر را بر روی برگشت قطعی قرار دهید.

 
جهت تخصیص اقلام سند به فاکتورها چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور سند دریافت را ثبت نموده و با انتخاب دکمۀ "تخصیص اقلام این سند دریافت به فاکتور(های) فروش"، فاکتورهای صادر شده جهت پرداخت‌کنندۀ مورد نظر را مشاهده خواهید نمود که می‌توانید فاکتورهای مورد نظرتان را به سند دریافت جاری تخصیص بدهید. توجه داشته باشید در ستون "مبلغ تخصیصی از سند دریافت به فاکتور" می‌توانید مقداری از مبلغِ سند دریافت را اختصاص بدهید.

 
جهت درج نام صندوق/ بانک در سند حسابداری چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور باید در قسمت {پرونده← مدیریت و تنظیم نرم‌افزار← تنظیم مشخصات شرکت← برگه‌دان دریافت/ پرداخت} گزینۀ "درج نام صندوق/ بانک در شرح اسناد حسابداری دریافت/ پرداخت" را انتخاب نمایید.

 
جهت صدور سند افتتاحیه برای دریافت/ پرداخت در سال مالی جدید چگونه اقدام می‌شود؟

برای این کار باید اقلام سند دریافت/ پرداخت را وارد نموده و ماهیت دریافت/پرداخت را افتتاحیه انتخاب نمایید. البته باید بدانید که ماهیت مورد نظر از قبل در قسمت {دریافت/پرداخت← تعاریف← انواع دریافت/پرداخت} تعریف شده باشد به گونه‌ای که قسمت "نحوه صدور سند حسابداری برای اسناد دریافت/پرداخت دارای این ماهیت" را بر روی "سند حسابداری صادر نمی‌شود" تنظیم نمایید.

 
جهت صدور سند حسابداری جابجایی وجه نقد چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور ابتدا باید جهت صندوق و بانک‌های درگیر گزینه‌های "سند حسابداری خودکار صادر شود" و "اسناد حسابداری خودکار، به صورت همزمان با عملیات دریافت و پرداخت صادر شوند" تیک‌دار شده باشد. همچنین جهت صندوق و بانک‌های درگیر گروه‌بندی اسناد به صورت یکسان تنظیم شده باشد. توجه داشته باشید که اگر به جای جابجایی وجه نقد از سند پرداخت استفاده شود سند حسابداری از آن صادر می‌شود اما وجه مورد نظر در دفتر عملکرد محاسبه نمی‌شود.

 
جهت صدور چک تضمین در سند پرداخت چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور ابتدا پنجرۀ سند پرداخت را باز نموده سپس نوع پرداخت را چک تضمین انتخاب نمایید.

 
جهت عدم ثبت سند دریافت از نوع چک برای چک با شماره حساب مورد نظر چگونه اقدام می‌شود؟

برای این منظور باید شماره حساب چک مورد نظر را در "لیست سیاه حساب های جاری" وارد نمایید که برای دسترسی به گزینه مذکور، بر روی سربرگ سند دریافت راست کلیک نمایید. همچنین باید وضعیت حساب را بر روی عدم قبول چک قرار دهید.

 
جهت مشاهده چک‌های پرداختی سال گذشته و وصول شده امسال چگونه اقدام می‌شود؟

جهت مشاهده همزمان نمی‌توان اقدام نمود اما می‌توان ابتدا از قسمت پیگیری اسناد با وضعیت فعلی را بر روی پرداخت گذاشته و تاریخ پرداخت را مشخص و مشاهده اقلام نمایید و اطلاعات مورد نظر را به دست آورید. در ادامه از قسمت پیگیری اسناد با وضعیت فعلی را بر روی وصول قرار داده و تاریخ وصول را مشخص و مشاهدۀ اقلام نمایید.

  تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت نرم افزار فروردین می باشد.

 
LiveZilla Live Help